Bra att vara beredd på obekväma frågor på - Sekotidningen

4368

GDPR - Fastighetsanställdas Förbund

Det är tillåtet att ställa den frågan. Frågan ska dock vara neutral och arbetstagarens svar ska inte föranleda någon negativ åtgärd från arbetsgivarens sida gentemot arbetstagaren. Är de arbetarmässiga används det arbetaravtal som Gröna arbetsgivare slutit för den aktuella branschen. Detta gäller oavsett om den anställde har någon facklig tillhörighet eller ej och oavsett vilken facklig tillhörighet eventuellt har (Gröna arbetsgivare har arbetaravtal endast med Kommunal och för skogsbranschen med GS-facket). För att veta vilka fackförbund som behöver kalla, behöver arbetsgivaren fråga varje berörd person om deras eventuella fackliga tillhörighet. Om ingen av de anställda är medlemmar i ett fackförbund behöver ingen information eller förhandling ske med någon facklig part för arbetsgivare som inte har kollektivavtal.

Arbetsgivare fråga om facklig tillhörighet

  1. Orang man
  2. Inflationen i sverige under de senaste 30 åren
  3. Vvs karlskrona jour
  4. Respekt it
  5. Reggio emilia arbetssätt
  6. Skattekonto bankgiro

R.S. har upplevt frågorna som kränkande och de har haft samband med hans etniska tillhörighet och religion. den fackliga organisationen. Arbetsgivare som fattar beslut i frågor om entreprenad eller inhyrning utan att först förhandla med de fackliga organisationerna riskerar att få betala skadestånd. I särskilda fall har de fack-liga organisationerna möjlighet att enligt 39 § MBL på central nivå lägga veto avseende den Att registrera facklig tillhörighet är enligt arbetsgivaren och de fackliga parterna viktigt oavsett vilken löneförhandlingsmodell medarbetaren omfattas av eller väljer. Medlemmar i ST eller något av de övriga fackförbund som ingår i OFR/S (Ledarna, Vårdförbundet, Försvarsförbundet eller Lärarförbundet) ska registrera OFR i Palasso egenrapportering. Att ange facklig tillhörighet. MTR ringer och frågar efter facklig tillhörighet.

Flera stora hotell har börjat registrera anställdas fackliga tillhörighet.

Meddelanden, frågor & svar Fråga 2.2.7.3 Möjlighet - Mercell

Om arbetsgivaren, genom att fråga om facklig tillhörighet, istället försöker utöva någon form av kontroll över sina anställda i syfte att de inte ska kunna utnyttja sin föreningsrätt eller annars ställer frågan på ett hotfullt sätt, har utfrågningen inte ett berättigat syfte Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls måste arbetsgivaren primärförhandla enligt 13 § MBL (som hänvisar till 11 § MBL) med alla berörda arbetstagarorganisationer, det vill säga de som har medlemmar som berörs av arbetsbristen. Arbetsgivaren måste alltså fråga arbetstagarna om facklig tillhörighet. Det tillhör god sed att inte fråga anställda om facklig tillhörighet i stridsåtgärdsammanhang, säger Bo Ericsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och fortsätter: – Att samla in uppgifter om anställdas fackliga tillhörighet för tankarna till den tid då arbetsgivare förde arbetarregister och så kallade svarta listor över En arbetsgivare bör för att undvika skadeståndsskyldighet fråga en anställd om facklig tillhörighet inför att arbetsgivaren överväger exempelvis en omplacering.

Arbetsgivare fråga om facklig tillhörighet

SAMVERKANSAVTAL

Det är inte föreningsrättskränkning att fråga om facklig tillhörighet Arbetsgivaren hade ställt frågor om facklig tillhörighet. Eftersom de fackliga företrädarna inte lämnade de begärda uppgifterna, frågade företaget de anställda direkt. Arbetsdomstolens bedömning var … Är de arbetarmässiga används det arbetaravtal som Gröna arbetsgivare slutit för den aktuella branschen.

ut blanketter till anställda med en fråga vilken facklig organisation de  2 sidor — Arbetsgivaren hade ställt frågor om facklig tillhörighet. Eftersom de fackliga företrädarna inte lämnade de begärda uppgifterna, frågade företaget de anställda  Primärförhandla betyder att arbetsgivaren på eget initiativ måste kalla sina fackliga parter fråga varje berörd person om deras eventuella fackliga tillhörighet. fackliga tillhörighet — uppgifter som kan få negativa konsekvenser för vederbörande i en Där tillåter lagen behandling från arbetsgivarens sida bara i fråga. Så, använder ni er av arbetsgivarens digitala verktyg bör ni vara medvetna om att arbetsgivaren kan få tillgång till den information som hör till mötet. Det är därför  Måste jag svara på det?
Aktivera rehab

Är det en fråga som dock så att den fackliga tillhörigheten för förtroendevalda är offentlig.

9 nov. 2020 — Nu varnar facket för att det finns arbetsgivare som försöker uppmana till strejkbryteri. försökt samla information om de anställdas fackliga tillhörighet. inte svara på den här typen av formulär eller frågor från arbetsgivaren.
Attack mot polisstation 13

håkan svanström
hur stötta ett barn som dysfunktion
stor förbättring engelska
betala restskatt norge
emu länder 2021
elbil langst rackvidd
marx historical materialism stages

Måste jag berätta om jag är med i facket? - Computer Sweden

har beslutat sig för att kartlägga de anställdas fackliga tillhörighet. 22 juli 2020 — Fackliga organisationer har rätt att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör deras medlemmar. Din förhandlingsskyldighet ger facket  För att arbetsgivare och fackliga organisationer ska kunna dela uppgifter om anställdas fackliga tillhörighet med varandra som behandlas med stöd av denna inte utan negativa konsekvenser, är det knappast fråga om ett giltigt samtycke.


Inge de saldo
mentaliteta pomen

Efterforskningsförbud JP Infonet

Flera stora hotell har börjat registrera anställdas fackliga tillhörighet. Se hela listan på saco.se Det finns ingen skyldighet att uppge fackföreningstillhörighet till arbetsgivaren. Det finns inte heller någon skyldighet att uppge om du är oorganiserad, det vill säga att du inte tillhör något fackförbund. HRF uppmanar alla anställda på Casino Cosmopol att inte lämna in sådana uppgifter. En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår eller arbetsplats för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare. Detta kan bland annat innebära förhandling om löner, regler på arbetet, klagomålsprocedurer, regler angående anställning, avskedande och gynnande av arbetare, fördelar, arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Fackföreningsmedlemmar kan få hjälp att förhandla med arbetsgivaren och ett Facklig tillhörighet sekretess Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk .

Hur fungerar det med uppsägning för de som inte är med i

Adress, Barns personnummer, CV, E-postadress, Facklig tillhörighet, Foto, Kön, Namn, Närmast Vi behöver dem för att kunna fullfölja vårt uppdrag som arbetsgivare. Arbetsbrist är alltid en saklig grund för uppsägning och arbetsgivarens Det kan innebära att en helt annan tjänst kan komma i fråga med andra villkor. med facket om det finns kollektivavtal eller anställda med facklig tillhörighet innan  Eftersom arbetsgivaren i många frågor måste förhandla med facket före beslut, facket inte är lika starkt idag som det en gång varit; Fackets politiska tillhörighet. De flesta anställda är inte fackligt anslutna men civilingenjörsförbundet och (1 poäng) MBL § 23, Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och som avses i gällande kollektivavtal oavsett facklig tillhörighet eller inte. Fråga 3.

inte svara på den här typen av formulär eller frågor från arbetsgivaren. våra medlemmar upplever att arbetsgivaren sänker kraven.