Nu är markarbetena igång igen på - Skånska Dagbladet

4990

Detaljplan för - Mörbylånga kommun

Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid. Ekonomiska konsekvenser av detaljplan en ny gångväg med trappa anläggs väster om det nya huset. Ny vändplats vid Karlagatan ut-formas för backvändning med sopbil.

Detaljplan lund väster

  1. Felanmalan stockholm stad
  2. Kaskelotternes sang
  3. Miljocertifiering byggnader
  4. Grekiska valet 2021
  5. Svenska lärare gymnasiet lön
  6. Nordberghs åkeri ab
  7. Uppsala kommun gymnasieantagning
  8. Kan man lägga ner en plasma tv
  9. Anteciperar
  10. Dustin home studentrabatt

Den möjliggör Västerträdgård med fri utsikt. Perfekt och lättskött. Gavelläget gör att man kommer runt huset på ett smidigt sätt. Förråd på ca 8 kvm. Planbestämmelser. Detaljplan  Luleå kommun, Lunds kommun, Lycksele kommun, Lysekils kommun, Malmö stad Region Örebro län, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen. En detaljplan anger vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i delegation.

Detaljplaner och områdesbestämmelser Länsstyrelsen Örebro

Lund 2014-07-16 Länsstyrelsen Skåne via Kommunfullmäktige i Lund Box 41 221 00 Lund Överklagande av detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 mm och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun, Antagen av kommunfullmäktige i Lund 2014-06-11. Diarienummer KS 2014/0273.

Detaljplan lund väster

LKF - Senaste nytt i fastighetsbranschen Fastighetssverige.se

del av Öresundsvägen. Förslaget till ny detaljplan banar väg för den nya stadsdelen Västerbro och avlastar Norra ringens trafiksituation. PÄ 23/2018. Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 26 februari 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning. Fastigheterna Gustavshem 1, 2 och 3 är privatägda.

Västra Valla - Del av Intellektet 1 Johannelund - Tandkronan 3 m.fl.
Musikterapeut aarhus

Helsingborg Väla Södra. Hörby. Karlshamn.

9. Stadsdelen består av fem detaljplaner.
Iso 14971 training

fargfabriken cafe
photodynamic therapy recovery
vad gor en beteendevetare
suomi puhekieli sanasto
mahjong klader
jobb helg uppsala
maxhastighet 4g

Nu är markarbetena igång igen på - Skånska Dagbladet

Uppdaterad – Styrelsen för Brf Lund Väster 2 och 3 har gemensamt tagit fram en skrivelse med synpunkter kring ändrad detaljplan för grannfastigheten Måsen 21. Synpunkter sammanfattas enligt nedan: Vi föreslår att ny bostads­bebyggelse får en högsta totalhöjd om 50,0 meter över nollplanet eller 4 våningar, och att man vid bygglovsprövning poäng­terar att denna höjd inte får Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund).


Meningsfull samling i forskolan
jobb fastighetsförvaltare örebro

Åtgärdsplan Lund - VA SYD

Förslaget till ny detaljplan banar väg för den nya stadsdelen Västerbro och avlastar Norra ringens trafiksituation.

Lund Jernhusen

Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter. Överklagan har nu behandlats. Nuvarande detaljplaneuppdrag beslutat av Byggnadsnämnden i Lund 2014-06-14, för framtagande av Detaljplan för Väster 5:10 (Folkparken) i Lund, Lunds kommun: – att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att förtäta samt säkerställa kulturmiljö- och grönstrukturvärden inom Väster 5:10 m. fl Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund).

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i delegation. PÄ 43/2017 .