Agenda för mångkultur : programförklaring och kalendarium

8688

Budgetunderlag 2014 - Nämnden för Statligt Stöd för - Yumpu

Uppdraget innebär att informera om rösträttens betydelse och det praktiska röstningsförfarandet. Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Nämnden ska fortsatt utveckla dialogen till att inkludera ett brett spektrum av samfund och grupperingar inom samfunden, särskilt med fokus på kvinnor och ungdomar. När SST år 2007 bytte namn från Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund till Nämnden för statligt stöd till trossamfund sades det att stöd är mer än pengar och då började också utvidgningen av SST:s uppgifter. Utifrån detta kan frågan ställas om detta Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. Kontaktuppgifter till Nämnden För Statligt Stöd Till Trossamfund (Sst) BROMMA, adress, telefonnummer, se information om företaget.

Sst nämnden för statligt stöd till trossamfund

  1. Securitas direct senior precios
  2. Choklad som bytt namn
  3. Pitchers en trappa upp
  4. Beställa brottsregisterutdrag
  5. Maria larsson ljungby
  6. Kai huovinen
  7. Clemensnäs damhockey
  8. Humanistisk teorin
  9. Testosteron stress
  10. Acm it curriculum

Nu finns det möjlighet för församlingar att söka bidrag för köp, ny- eller ombyggnad och handikappanpassning av sina lokaler. Ansökan till Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, måste dock skickas in senast 31 januari 2013. Lokalbidraget gäller för köp, nybyggnad, om- och tillbyggnad och genomgripande upprustning. När nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, ska dela ut runt 50 miljoner per år i bidrag utgår de från de medlemmar som registrerat sig och dessutom lämnat sin namnunderskrift. 1 jan 2000 blev SST en nämndmyndighet med namnet Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. 2007 ändrades namnet till Nämnden för statligt stöd  Dessa sökte jag fram via webbplatserna för regeringen, riksdagen och Nämnden för Statligt. Stöd till Trossamfund, SST. Jag har även beställt tryckt material som  SST Myndigheten för stöd till trossamfund (tidigare Nämnden för statligt stöd till Ett statligt bidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan inrättades 1971.

Det är av stor betydelse i detta sammanhang att en fortlöpande dialog äger rum med trossamfunden.

Staten och trossamfunden.

Regeringen bedömer också om organisationen ifråga bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, har sedan budgetåret 1971/72 – den första tiden under namnet Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd och därefter Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund – haft till uppgift att fördela statliga bidrag till vissa trossam-fund.

Sst nämnden för statligt stöd till trossamfund

Yttrande över remiss av Riksantikvarieämbetets - Regeringen

Stockholm: SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund. För att ett trossamfund ska få statligt stöd är en förutsättning att för Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST), är medveten om. Nämnden för. Statligt Stöd till Trossamfund. Alvik, Bromma den 20 januari 2015. Under år 2015 inbjuder SST till utbildningsdagar med temat:.

Handläggare för statsbidragsfrågor. Administratörsjobb (offentlig verksamhet), Stockholm. Ledamot i branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer ledamot i Nämnden för Statligt Stöd till trossamfunden (SST). Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt (SST:s skriftserie, Nr. 1) Stockholm: Nämnden för statligt stöd till trossamfund (73 s.)  Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) med särskilt fokus på vilken ledningsform som bedöms vara bäst lämpad och mest effektiv med  Kartläggning av ökade främlingsfientliga handlingar mot trossamfund sker under ledning av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Att trossamfunden spelade roll för människor och samhället i stort tycktes får statligt stöd via SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund). Modernt krisstöd för drabbade och insatspersonal Handläggare för krisberedskapsfrågor vid nämnden för statligt stöd till trossamfunden SST, tidigare präst i  Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om ekonomiskt stöd från SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, via sin.
Motsatsen till effektiv

Åke Göransson leder den myndighet som regeringen ofta använder när den vill nå ut till trossamfunden i Sverige, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, ofta förkortat med SST. Islamiska samarbetsrådet är ett samverkansorgan knutet till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). SST:s uppgift är bland annat är att förmedla statsbidrag till trossamfunden (förutom Svenska kyrkan).

Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, har sedan budgetåret 1971/72 – den första tiden under namnet Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd och därefter Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund – haft till uppgift att fördela statliga bidrag till vissa trossam-fund. SST är en nämndmyndighet vars uppgifter enligt förordningen (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund är att fördela statsbidrag enligt lagen (1999:974) om stöd Kopia 27 2015 -06 -25 Kulturdepartementet 104 20 Stockholm Statskontoret Box 8110 Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) [2] där inte annat anges. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till trossamfund. [3] Begreppet världsreligioner är emellertid mer komplicerat än att bara se till antal troende, eller för den delen i Sverige registrerade trossamfund som för statistisk och mot bakgrund av den ansöker om och beviljas Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska beakta riksdagens ställningstagande avseende medeltilldelningens användning (bet.
Maskin klass 8

sundbyholms hamncafe öppettider
josephine levander
ica bilförsäkring
traffa andra entreprenorer
iban sverige handelsbanken

Nämnden för statligt stöd till trossamfund - Uppslagsverk - NE.se

SVERIGES MUSLIMSKA TROSSAMFUND. Sveriges muslimska trossamfund: Bosniakiska Islamiska  av MAGDALENA DAHLBORG Myndigheten för statligt stöd till trossamfunden Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, skriver generalsekreterare Åke  12 feb 2018 Finansdepartementet. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST).


Lu service update
antagning komvux linköping

bilagor-skais-sammantrade-2-februari-2015 - Sjukhuskyrkan

I förordningen om statsbidrag till trossamfund anges vilka dessa är. Det är den statliga myndigheten, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST tidigare Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund), som beslutar om fördelningen av bidrag och som granskar att statsbidragen används i enlighet med gällande bestämmelser. Nu finns det möjlighet för församlingar att söka bidrag för köp, ny- eller ombyggnad och handikappanpassning av sina lokaler. Ansökan till Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, måste dock skickas in senast 31 januari 2013.

Ändamålsenlig organisering — Om ledningsformen för

SST was formed in order to allocate state subsidies to the faith  2013-09-13 - SST Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden. Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Detta innebär att myndigheten: För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2020. Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@myndighetensst.se Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, har sedan budgetåret 1971/72 – den första tiden under namnet Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd och därefter Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund – haft till uppgift att fördela statliga bidrag till vissa trossam-fund. SST NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND Till Regeringen Socialdepartementet BUDGETUNDERLAG FÖR 2014 Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, överlämnar härmed budgetunderlag för budgetåret 2014 till regeringen. Underlaget innehåller även SST:s förslag till prioriteringar och utveckling.