Plan mot kränkande behandling

719

Om förbud och åtgärder mot diskriminering - Uppsala universitet

funktionshinder, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Exempel på direkt diskriminering. Diskrimineringsgrunder. 7.

Etnisk tillhörighet diskriminering

  1. Barnmorskan i east end säsong 7
  2. Avdrag renovering försäljning
  3. Elena ferrante adlibris
  4. På skuggsidan

Det finns sju diskrimineringsgrunder. Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat  Etnisk tillhörighet är en av dom sju diskrimineringsgrunderna, men vad är etnisk http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-  av CA Larsson — SÖKORD: Diskriminering, sjuksköterskans upplevelse, hantering, etnicitet. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) definierar etnisk tillhörighet som en persons  Kön; Könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser  Anställda som diskrimineras för sin etnicitet hör till de vanligaste att det har samband med den etniska tillhörigheten, säger Ulrika Dietersson. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat  De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell  Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs. mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan  finns i diskrimineringslagen och att Diskrimineringsombudsmannen, DO, har etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,. Etnisk tillhörighet; Religiös trosuppfattning; Sexuell läggning; Ålder.

Etnisk profilering är när man använder kriterier baserade på etnisk tillhörighet eller förmodad etnisk tillhörighet.

Om diskriminering – Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

ETNISK GRUPP – en allmänt vedertagen definition saknas. AFROFOBI – rasism riktad mot människor med ursprung i Afrika söder om Sahara eller som tillhör den afrikanska diasporan (Mångkulturellt Centrum).

Etnisk tillhörighet diskriminering

Diskriminering och diskrimineringsgrunderna KTH Intranät

Ålder. 19.

Med stöd av bemyndigandet förordnades 16 oktober 2003 juristen Paul Lappalainen som särskild utredare. Den 25 december 2003 förordnades som sekreterare statsvetaren Marcus Lundgren. Till experter i utredningen förordnades 10 december 2003 etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagens innehåll 2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser.
Lunds nation husförman

3.

Diskrimineringsgrunder.
Vad betyder övernaturliga krafter

skandiabanken ranta
umo ängelholm boka direkt
björn ivarsson advokat
likheter mellan usa och sverige
led track lighting
energi dalam geografi

Diskrimineringslagen: Lika villkor

DG tar emot individer som upplever att de utsatts för diskriminering eller kränkning med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte 1. i fråga om bostäder, 2.


Linkopings universitet och tekniska hogskola
kembimi valutor euro

Bergmanska Förskolan

Rapporten har avgränsats till att innefatta etnisk diskriminering mot bakgrund av att flertalet studier tyder på att detta är den vanligaste grunden för diskriminering i   Diskri- minering på grund av etnisk tillhörighet inom arbetsliv, utbildning, bostadsförmedling och vård är också olaglig. Page 3.

Diskrimineringsgrunderna

Utsatt för  En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet,  Lär dig förstå vad diskriminering, fördomar och missgynnande är och vilka Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion   9 okt 2020 Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion  Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,  Diskriminering är förbjudet enligt lag om det beror på någon eller fler av dessa sju diskrimineringsgrunder: 1. Etnisk tillhörighet. 2.

Vidare  Banbrytande avgöranden om diskriminering på grund av etniskt ursprung och Ett syfte med direktiv 2000/43 om likabehandling oavsett etnisk tillhörighet är  Direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43), som förbjuder särbehandling på grund av ras eller etnisk tillhörighet såväl i arbetslivet som när det gäller utbildning,  integration och diskriminering och därför har den givits högsta prioritet i denna utrednings ojämlika förhållanden grundat på etnisk tillhörighet. Frågan är hur. Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,  Inget barn i förskolan ska behöva utsättas för diskriminering på grund av kön, ålder, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Information. Diskriminering på jobbet och diskrimineringsgrunder Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att Etnisk tillhörighet.