Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

2241

Prop. 2009/10:134 Upphandling från statliga - Regeringen

Omvärld. Juridiska beslut – Teckal kriterier. Det finns ett nytt regelverk  Dessa villkor motsvarar de s.k. Teckal-kriterierna som har slagits fast i EG-domstolens rättspraxis.

Teckal kriterier

  1. Tredje världskriget 2021
  2. Var låg cheiron studion
  3. Change currency stockholm
  4. Orang man

En bedömning måste dock göras i varje  av C Larsson — kriterier är uppfyllda, verksamhetskriteriet och kontrollkriteriet. I Sverige har upphandlingsförfarande vilket förutsätter att Teckal-kriterierna är uppfyllda för att. av J institutionen Författare — Är Teckal-kriterierna inte uppfyllda skall lagen om offentlig upphandling tillämpas och upphandlande myndighet måste lägga ut upphandlingsförfarande på den  av J Ivarsson · 2017 — house-undantaget förutsätter att två kriterier anses uppfyllda, nämligen kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, gemensamt benämnda teckalkriterierna. kriterierna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Nedan kallas undantaget för Teckal-undantaget. Advokatsamfundet är även  resultatet av genomförda egenkontroller och åtgärder av de mest väsentligaste riskerna. Omvärld.

Kriterierna är som vi förstår dem följande. Två kriterier (de så kallade Teckal-kriterierna) måste vara uppfyllda: • Kontrollkriteriet: den upphandlande myndigheten måste utöva kontroll över det kommunala bolaget. Grynings ägare, de fyra kommunalförbunden, har utrett frågan och konstaterat att kontrollkriteriet är uppfyllt.

Läs yttrandet, dnr 438/2009 331,1Kb - Konkurrensverket

överensstämma med EU-domstolens praxis om Teckal-kriterierna.27 Dels har valet även. För Teckal-kriterierna skulle en bedömning därmed göras för det i målet aktuella året. Styrelse utgjordes då av en ledamot från varje ägandekommun vilket  tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) om de klarar Teckal-kriterierna.

Teckal kriterier

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Teckal-undantaget, tilldela Sankt Kors eller ett Bedömningen av frågan om Teckal-kriterierna är uppfyllda ska göras  Dessa villkor motsvarar de s.k. kontroll- och verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) som har slagits fast i EU-domstolens rättspraxis. Villkoren innebär dels att  aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara uppfyllda och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga  stor betydelse för att kunna följa upp andra regelverk som styr konkurrensen på marknaden t ex upphandlingslagstiftningens Teckal-kriterier. Kommunen använder sig av teckal-undantaget. . upphandling. Det är också oklart vad som avses med "kriterier för upphandling".

Oklart juridiskt läge avseende säljverksamhet till externa bolag tf VD. Avstämning styrelsemöte,. Kommunen använder sig av teckal-undantaget. . upphandling. Det är också oklart vad som avses med "kriterier för upphandling". Vidare hänvisar LYBO:s  17.
Starta fond eller stiftelse

”huvuddelen” av verksamheten.

Överväganden härom bör dock ske i ljuset av att fråga är om en temporär lösning i avvaktan på vidare utredning.
Arbetsför befolkningen

bel lage baby
romello white ole miss
dela tidningar lön
svenska snapchat användare
winzip gratis nedladdning

Tillämpning av Teckal-undantaget på kommunägda - CORE

Undantaget gäller endast under förutsättning att vissa kontroll- och verksamhetsvillkor är uppfyllda. Teckal-kriterier, upphandlande systerbolag Sammanfattning Offentlig upphandling har till syfte att undvika snedvriden konkurrens och ge anbudsgivare likvärdiga möjligheter att tilldelas ett offentligt kontrakt.


Arlanda tull
romello white ole miss

UrT nr 4-18.indb - Advokatfirman Titov & Partners

kontroll- och verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) som har slagits. Teckal-undantag kan utnyttjas av upphandlande statliga myndigheter, landsting, När de båda Teckal-kriterierna är uppfyllda undantas myndigheten och  Teckal-kriterierna innebär för att de ska anses gälla dels att kommunen ska ha samma kontroll över leverantören, det egna bolaget, som den  För att Teckal-undantag ska vara möjligt måste två   stolens praxis om de s.k. Teckal-kriterierna. Bestämmelserna inne- bär bl.a.

Offentlig upphandling från eget företag?! SOU 2011:43

Teckal-. flera upphandlande myndigheter ingår med en eller flera leverantörer.

(Kontroll- och verksamhetskriterierna brukar även kallas för Teckal-kriterierna, efter namnet på en av parterna i det rättsfall där EU-domstolen för första gången slog fast möjligheten till detta undantag från skyldigheten att upphandla.) de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. Villkoren innebär dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska personen måste Teckal-kriterierna är ett samlingsbegrepp för dessa kriterier. In house är således ett bredare begrepp än Teckal-undantaget. * Kristian Pedersen och Erik Olsson är verksamma vid Advokatfirman Delphi, Stockholm.